Skip to content

Et møte med rektor Atle

Vi tok en prat med vår engasjerte rektor på Gokstad Akademiet. Atle møter du alltid i gangene på skolen med et smil om munnen og kaffekoppen i hånda, alltid åpen for en prat.  

«Vårt ønske er å tilby tidsaktuell utdanning med kort vei til jobb», sier han.  
Les hele intervjuet under om hvordan eventyret startet, og hva Atle tenker om fremtiden til Gokstad Akademiet.

Rektor Atle Bjurstedt sitter i lesesalen på Gokstad Akademiet.
Atle på lesesalen på Gokstad Akademiet. Foto: http://www.sb.no

Kan du fortelle kjapt om hva en fagskole er? 
En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning. En fagskole tilbyr kortere yrkesrettede utdanninger og tilpasset næringslivets behov. 

Hvor kom ideen om en fagskole i Sandefjord fra? 
Vi så et klart behov for høyere utdanning i Sandefjord. Det har ikke vært noe slikt tilbud siden BI la ned i 2008. Mange unge reiser til Oslo, Bergen, Trondheim og andre byer for å studere. Flere av disse kommer tilbake etter noen år, mens andre kommer aldri tilbake. Dette gjør at byen og fylket mister unge mennesker i en viktig alder, både som arbeidstakere og gründere. 

Hvorfor ikke en høyskole eller treårig utdanning? 
En høyskole tilbyr mer teoritunge utdanninger, og krever en stor organisasjon med ressurser til forskning og publikasjoner. Vårt ønske er å tilby praktisk rettet utdanning med kort vei til jobb, basert på det næringslivet etterspør. Se våre nettsider for mer informasjon.

Hva er visjonen dere har satt for Gokstad akademiet?  
Gokstad Akademiet skal utvikle studenter som med sin kunnskap kan bidra til verdiskapning og bærekraftig utvikling i næringslivet. 

«Gokstad Akademiet jobber kontinuerlig med posisjonen som næringslivets skole, og vi håper at vi om 3 år har mange tidligere studenter ute i jobb som gode ambassadører for skolen.» 

Hva ønsker dere at Gokstad Akademiet skal bety for byen vår? 
Vårt ønske er å tilby tidsaktuell utdanning med kort vei til jobb. Vi skal være et alternativ for de som ønsker å studere i Sandefjord. Vi ønsker å bygge et utdannings- og læringsmiljø i Sandefjord, som skal gi muligheter for å ta høyere utdanning her i byen.  Les mer om mulighetene Sandefjord kan tilby! Vi har laget en egen liste med grunner til hvofor du burde velge å studere i Vestfold.

Hva tenker dere om at dere traff så mange eldre utenfor målgruppen deres på 19-25?  
Tror du en grunn er permitteringer etter Covid-19?  
Jeg tror årsaken til dette er litt sammensatt. Permitteringer etter Covid-19 er nok en årsak for enkelte som må finne en ny yrkesvei og omskolere seg. Samtidig tror jeg også at en kortere og praktisk utdanning appellerer til de som er litt eldre, og ikke ønsker å starte på et 3-5-årig høyskoleløp. 

Har det vært utfordringer med å starte fagskolen i en pandemi? Hvilke?  
Ja, det har vært flere utfordringer med å starte Gokstad Akademiet i en pandemi. En av disse er for våre nåværende studenter, som på grunn av strengere smittevernregler de siste månedene, har måttet gjennomføre undervisningen digitalt. Det er også en utfordring at vi ikke har kunnet arrangere noen sosiale tiltak og sammenkomster for studentene pga. smittevernhensyn. En annen utfordring er at vi ikke kommer i kontakt med nye studenter på skoler, messer og via andre aktiviteter. 

Hva kan de som begynner på VGS nå forvente seg av Gokstad Akademiet om 3 år?  
De kan forvente seg en skole med et bredt og variert studietilbud, som er tidsaktuelt og basert på næringslivets behov. Gokstad Akademiet jobber kontinuerlig med posisjonen som næringslivets skole, og vi håper at vi om 3 år har mange tidligere studenter ute i jobb som gode ambassadører for skolen. 
 

Dere tilbyr jo nettbaserte kurs. Er det mulig å ta kurs samtidig som man er i full jobb?  
Ja, våre nettbasert kurs er lagt opp med fleksibel gjennomføring, og kan tas i kombinasjon med jobb. 

Hva er misjonen for Gokstad akademiet?  

Gokstad Akademiet skal tilby utdanning for å utvikle individet, slik at disse kan bidra til å skape et framtidsrettet og konkurransekraftig næringsliv. 

Vi har også utviklet noen verdier: 

  1. Næringslivets skole 
  1. Digital 
  1. Tett på studentene 
  1. Kort vei til jobb 
  1. Innovative 

Vi sier tusen takk til Atle for tiden og for gode svar på spørsmål fra Gokstadstudentene.

  

One thought on “Et møte med rektor Atle Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: